Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Business and Commercial Law
Adiba Bouichi, 11/08/2017

Géén redelijke verwachting door mededeling in verkoopbrochure gemeente

Koper koopt een pand van de gemeente. De verkoopbrochure vermeldt foutief dat het pand op grond van het bestemmingsplan bestemd is voor horecagebruik. Na totstandkoming van de koopovereenkomst informeert de gemeente de koper over de fout. Koper vordert bij de rechtbank Limburg een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst is ontbonden, maar vangt bot.

Haviltex

De vraag is of koper mocht verwachten dat het gekochte pand bestemd was voor horecagebruik. De Hoge Raad hanteert sinds 1981 de Haviltex-maatstaf: bij vaststelling van wat partijen zijn overeengekomen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

In het onderhavige geval oordeelt de rechtbank Limburg dat de koper, ondanks de fout, niet op basis van de verkoopbrochure mocht verwachten dat het gekochte pand geschikt was voor horecagebruik. De rechtbank stelt vast dat in de koopovereenkomst het pand is aangeduid als winkelpand en de verkoopbrochure vrijblijvende projectinformatie bevat.

Onderzoeksplicht

Dit oordeel van de rechtbank impliceert dat de koper naar aanleiding van de tekst van de koopovereenkomst voorafgaand aan de ondertekening onderzoek had moeten verrichten naar de bestemming van het pand, bijvoorbeeld door navraag bij de gemeente.

Het oordeel van de rechtbank sluit aan op de onderzoeksplicht die op kopers rust voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst. Deze onderzoeksplicht vloeit voort uit artikel 7:17 lid 2 BW. De rechtbank noemt de onderzoeksplicht niet.

Op basis van deze onderzoeksplicht lijkt mij het impliciete oordeel van de rechtbank dat kopers bij de koop van onroerende zaken zich niet dienen te beperken tot de informatie in verkoopbrochures juist.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Adiba Bouichi is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Business and Commercial Law

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten