Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

27 specialisten.
Dit is Claudia Koenen.

 

Over Claudia

Claudia Koenen heeft jarenlange ervaring als jurist bij verschillende gemeenten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht en het bestuursprocesrecht, evenals het civielrecht bij het gemeentelijk Grondbedrijf. Zij begeleidt, adviseert en voert bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Claudia heeft specifieke ervaring op het terrein van het omgevingsrecht, waaronder ruimtelijke ordening, monumenten, volkshuisvesting, handhaving, subsidies en het grensvlak bestuurs- en civielrecht. Zij treedt op voor gemeenten en overige (semi)overheden, ondernemingen, belangengroeperingen en particulieren.

Opleiding: Vrije Universiteit Amsterdam. Beëdigd in 2007, Amsterdam.

Nevenactiviteiten: Claudia is als docent verbonden aan OSR Juridische opleidingen en de Berghauser Pont Academy en was voorzitter van de Adviescommissies bezwaarschriften van de gemeenten Purmerend en Beemster.

 

Claudia’s praktijkgebieden

Bestuursrecht
Bouwrecht
Contracten
Omgevingsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Ruimtelijke ordening
Vastgoed

  • Bestuursrecht
  • Bouwrecht
  • Contracten
  • Omgevingsrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Vastgoed
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten