Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Bestuursrecht
Claudia Koenen, 28/04/2017

Digitaal procederen in het bestuursrecht

Het digitale tijdperk breekt aan in het bestuursprocesrecht. Burgers en de advocatuur kunnen al via het digitale loket rechtspraak vrijwillig digitaal beroep instellen bij de rechtbanken. Voor asiel- en bewaringszaken wordt dit vanaf 12 juni 2017 verplicht gesteld. Voor de overige bestuursrechtzaken zal die verplichting in 2018 gaan gelden.

De afgelopen periode is er reeds ervaring opgedaan met het digitaal procederen. Uit de jurisprudentie blijkt dat het werken in en met het digitale systeem niet altijd van een leien dakje gaat.

Bij het uploaden van stukken in het digitale systeem kan het wel eens misgaan. Als na het indienen van de gronden een melding “uw document(en) is/zijn toegevoegd aan het dossier” verschijnt en een foutmelding uitblijft, maar de ontvangst wordt niet bevestigd en de gronden zijn daarna niet meer zichtbaar in het systeem, ga er dan vanuit dat de stukken niet in het digitale systeem zijn aangekomen. In deze situatie overwoog de Afdeling dat van de rechtzoekende niet kon worden gevraagd van de melding een schermafdruk te maken en ontving hem alsnog in het beroep (ABRS 31 maart 2017 ECLI:NL:RVS:2017:888).

Als de rechtbank zelf stukken in het systeem upload, dan wordt er automatisch een notificatie per e-mail buiten het digitale dossier om verzonden. Het is zaak dat deze e-mails in de mailbox terechtkomen, en niet in een spamfilter of in een archief-box van het e-mailprogramma. Als daardoor een termijn wordt overschreden en er blijkt geen storing te zijn geweest (en het blijkt dat gemachtigde vaak heeft ingelogd op het systeem) dan overweegt de rechtbank Den Haag in zo’n geval dat het de eigen verantwoordelijkheid is en blijft om zelf de termijnen te bewaken en het digitale dossier daarop te raadplegen. In dat geval had gemachtigde wel middels een schermafdruk moeten aantonen dat de stukken niet zichtbaar zijn geweest. De rechtbank verklaart de rechtzoekende dan ook niet-ontvankelijk (Rb Den Haag 8 februari 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:1160).

Beide uitspraken laten de casuïstiek zien, dat het digitaal procederen een bepaalde gewenning met zich meebrengt. Het is daarom raadzaam in het begin extra waakzaam te zijn en goed te blijven checken of mails niet in de spamfilter terechtkomen. Het devies is om vaak in te loggen op het digitale systeem en bij twijfel printscreens te maken zodat daar later altijd nog op kan worden teruggevallen.

Meer weten over digitaal procederen?
In samenwerking met Berghauser Pont Acadamy organiseert Wieringa Advocaten op donderdag 15 juni a.s. de cursus “KEI 2018 - Digitaal procederen in het bestuursrecht”. In deze cursus wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen die de digitalisering van de bestuursrechtspraak met zich meebrengt, zodat u voorbereid bent op de overgang naar digitaal procederen. Hiertoe zullen de belangrijkste wetswijzigingen worden behandeld en zal worden besproken hoe de veranderingen kunnen doorwerken in uw bestuursrechtelijke (proces)praktijk. Aanmelden of meer informatie? Zie: Berghauser Pont Acadamy.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten