Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

Het aantal faillissementen in de bouwsector stijgt

Bouwondernemer, neem nú de maatregelen om uw eigen faillissement te voorkomen en uw positie in andermans faillissement te versterken!

Het aantal faillissementen in de bouw is de afgelopen twee maanden flink gestegen. Volgens Bouwend Nederland zijn er meerdere oorzaken mogelijk zoals oplopende bouwkosten, tegenvallende verkopen en vertraging bij bouwprojecten, maar de laatste paar maanden kan ook zeker de PAS- en PFAS- problematiek een rol gespeeld hebben.

Gezien de toename in het aantal faillissementen, wordt steeds relevanter wat u als bouwondernemer kunt doen om uw positie als bestuurder, aandeelhouder, financier en/of opdrachtgever/verkoper veilig te stellen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van acties die u nú kunt ondernemen.

  • Vestigen van zekerheden, zoals eigendomsvoorbehoud, pandrecht, hypotheek, borg, hoofdelijkheid. Zo kunt u bijvoorbeeld bedingen dat de vennootschap waarvan u nog geld tegoed heeft, pandrecht vestigt op roerende zaken en vorderingen. Of u bedingt een eigendomsvoorbehoud als u levert aan uw afnemer. Andersom kan ook: veel ondernemers hebben zich verbonden als hoofdelijk schuldenaar of borg voor schulden van de onderneming. Wellicht is dit het moment om te bezien of u bij de bank kunt bedingen dat u niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor schulden van uw onderneming.
  • Beperken van risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid. Denk daarbij aan aansprakelijkheid in geval van faillissement, bijvoorbeeld in verband met het schenden van de administratieplicht of deponeringsplicht, of aan aansprakeijkheid jegens crediteuren omdat de vennootschap haar schulden niet meer kan voldoen.
  • Bijwerken en actualiseren van uw overeenkomsten en algemene voorwaarden. Zo kunt u bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud opnemen in de algemene voorwaarden of (in beperkte mate) bepalen wat de gevolgen zijn van een faillissement van uw medecontractant. Het is sowieso een goed idee om kritisch te kijken naar met wie u contracteert; is dat een lege projectvennootschap of de rijke moedervennootschap?
  • Beoordelen of de cash flow van uw onderneming tegen een stootje kan.

Ga niet te laat over tot het nemen van actie: een brandend huis is niet te verzekeren. Wilt u weten welke mogelijkheden u hebt om een sterkere uitgangspositie te creëren bij uw eigen of andermans faillissement? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten