Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Overheid

Wieringa Advocaten adviseert verschillende overheidsorganisaties, waaronder veel middelgrote gemeenten, in zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke kwesties. De bijzondere positie die overheidsinstanties hebben, staat voorop bij onze aanpak en begeleiding. Onze advocaten hebben een scherp oog voor de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten
bij conflicten waarbij een of meer overheidsorganisaties zijn betrokken.

Ruimtelijk

Decentraal wat kan, centraal wat moet. Met dit uitgangspunt in gedachten verschuiven steeds meer taken naar de decentrale overheden. Deze ontwikkelingen hebben om de nodige bestuurlijke inventiviteit en flexibiliteit gevraagd. Tegelijkertijd zijn er door de verschuivingen nieuwe juridische kansen en uitdagingen ontstaan ten aanzien van de rol die uw organisatie heeft in de samenleving. Burgers en ondernemingen worden daarnaast steeds kritischer. Met de opkomst van social media wordt volledige transparantie steeds meer de norm. Zorgvuldig afgewogen beslissingen en heldere procedures zijn dan ook onontbeerlijk.

Onze specialisten kunnen uw organisatie onder meer begeleiden in zaken over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, milieuvraagstukken of monumentenzorg. De visie over hoe wij onze omgeving inrichten verandert daarbij regelmatig, wat er voor zorgt dat het omgevingsrecht altijd in beweging is. De nieuwe Omgevingswet die binnenkort van kracht wordt gaat uit van overleg in plaats van vooraf vastgestelde regels. Dit betekent voor iedereen een grote verandering. Waar het eerst ging om wat mocht, gaat het straks om wat kan. Onze specialisten kunnen uw organisatie exact vertellen wat de Omgevingswet precies voor u betekent.

Organisatie
Wieringa Advocaten behartigt ook de belangen van gemeenten, GGD'en, academische ziekenhuizen en andere overheidswerkgevers op het gebied van ambtenarenrecht. Of het nu gaat om individuele zaken, om projecten zoals (de)privatisering en/of reorganisaties, of om problemen inzake medezeggenschap: Wieringa heeft de benodigde kennis en ervaring in huis.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten