Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Fleur Diderich.

 

Over Fleur

Fleur Diderich is werkzaam in de praktijkgroepen insolventie- en ondernemingsrecht, waarbij zij ondernemers bijstaat bij alles wat ze op juridisch gebied tegenkomen. Daarnaast ondersteunt zij curatoren van de praktijkgroep insolventierecht in faillissementen.

Opleidingen:
LL.M. Privaatrecht (track: Privaatrechtelijke rechtspraktijk), Universiteit van Amsterdam, 2018
LL.M. Publiekrecht (track: Strafrecht), Universiteit van Amsterdam, 2018
LL.B. Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 2016

 

Fleurs praktijkgebieden

Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Internationale handel en dienstverlening
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen

Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Internationale handel en dienstverlening
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten