Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Joram Verstoep.

 

Over Joram

Joram Verstoep adviseert en procedeert op het gebied van het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en insolventierecht. Voordat Joram bij Wieringa kwam werken, is hij werkzaam geweest als docent aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en advocaat bij Stibbe.

Opleiding:

 • Grotius Academie, specialisatieopleiding Nationaal en internationaal contracteren (cum laude).
 • Vrije Universiteit, LL.M. Privaatrecht (cum laude).
 • Vrije Universiteit, M.A. Filosofie.
 • Vrije Universiteit, B.Sc. Politicologie.

Nevenactiviteiten en lidmaatschappen:

 • Lid van de ledenraad van VU-Vereniging.
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation.
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.
 • Lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Publicaties:

 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:461’, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) 2021/180.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1413’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2021/1.
 • J. Verstoep & L.Z. Bosman, ‘De Nijmeegse beeldenstorm. Beschouwingen bij Hof Amsterdam (OK) 21 juli 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2033’, Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) 2021/1-2.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1078’, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) 2020/221.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:472’, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr) 2020/42.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141’, Jurisprudentie In Nederland (JIN) 2019/44.
 • J. Verstoep, ‘De (on)redelijk korte termijn voor nakoming en het intreden van verzuim’, Bedrijfsjuridische Berichten (Bb) 2019/92
 • J. Verstoep, ‘Is hoger beroep mogelijk tegen de beschikking waarin de rechter-commissaris aan een curator toestemming heeft verleend om activa onderhands te verkopen?’, Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019/56.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:412’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2019/64.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2216’, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr) 2019/15.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 20 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5752’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2018/174.
 • J. Verstoep, ‘Moet wie administratie zegt ook boekhouding in concernverband zeggen? Over het bestaan van de groepsadministratieplicht van de holding’, Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) 2018/8-9.
 • J. Verstoep, ‘Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 augustus 2017’, ECLI:NL:RBZWB:2017:5251, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr) 2018/13.

 

Jorams praktijkgebieden

Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid
Conflictoplossing / Procesrecht
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Incasso, beslag en executie
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen

 • Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Conflictoplossing / Procesrecht
 • Contracten
 • Handels- en ondernemingsrecht
 • Incasso, beslag en executie
 • Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten