Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Stephan van de Kant.

 

Over Stephan

Stephan van de Kant is specialist op het gebied van ondernemingsrecht, corporate litigation en insolventie. Hij begeleidt ondernemingen en toonaangevende (zorg)instellingen bij adviesvraagstukken en procedures. Op regelmatige basis vertegenwoordigt hij aandeelhouders, raden van commissarissen en bestuur bij conflicten binnen vennootschappelijke structuren.

Een bijzondere belangstelling heeft Stephan voor het insolventierecht, in welke praktijk hij betrokken is als curator en adviseur bij tientallen insolventies en reorganisaties van ondernemingen in zwaar weer. Verder hebben financieringen, met name met betrekking tot de vestiging en de uitwinning van zekerheden zijn bijzondere aandacht.

Per 1 januari 2014 maakt Stephan deel uit van de curatorencommissie van de Rechtbank Amsterdam, die aanspreekpunt is voor en meedenkt over algemene punten met betrekking tot de faillissementspraktijk.

Opleiding: Universiteit van Leiden; Grotius Academie Insolventierecht; Erasmus Universiteit: Financiële Economie. Beëdigd in 1996, Amsterdam.

Nevenactiviteiten: lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD; diverse publicaties over ondernemings- en insolventierecht. .

 

Stephans praktijkgebieden

Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid
Contracten
Financiering en zekerheden
Handels- en ondernemingsrecht
ICT en internetrecht
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
Zorg

  • Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Contracten
  • Financiering en zekerheden
  • Handels- en ondernemingsrecht
  • ICT en internetrecht
  • Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
  • Zorg
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten