Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Bouwrecht

Het Nederlandse recht kent een grote mate van contractsvrijheid. In de bouw wordt de verhouding van partijen bepaald door de afspraken die zij onderling hebben gemaakt. Daarom is het erg belangrijk aspecten zoals meer-minderwerk, aansprakelijkheid en oplevering van te voren goed te regelen. In de bouwpraktijk staan wij partijen bij vanaf het begin van een project tot aan de oplevering. Wij treden daarbij op voor aannemers, opdrachtgevers, architecten, projectontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus.

Onze bouwrechtspecialisten hebben ruime ervaring in zowel het adviseren over de juridische mogelijkheden en risico's, en het opstellen van overeenkomsten, als in het voeren van procedures.

Adviseren

In het bouwproces kan in het voortraject (juridisch) veel worden gewonnen door de gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen goed vast te leggen in overeenkomsten. Of het nu gaat om een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV gc, een architectenovereenkomst op basis van de SR 1997 of een adviesovereenkomst op basis van de DNR 2011: wij hebben de benodigde kennis en expertise in huis. Daarmee kunnen wij voorkomen dat u niet voor onnodige verrassingen komt te staan en uw project vertraging oploopt.

Procederen
Indien u reeds in een bouwgeschil bent geraakt of dreigt te geraken over bijvoorbeeld meer-en minderwerk, bouwtijdoverschrijding of gebreken dan kunnen wij u adviseren over uw rechtspositie en uw positie verdedigen in een procedure bij de rechtbank of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten