Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Conflictoplossing / Procesrecht

Vrijwel al onze advocaten houden zich ook bezig met de procespraktijk. Zij kunnen u dus niet alleen adviseren, maar ook in rechte bijstaan. Op alle rechtsgebieden waarin wij actief zijn hebben wij erkende specialisten met jarenlange proceservaring.

De geschillen waarin onze advocaten optreden zijn uiteraard uiteenlopend van aard en houden verband met onze specialismen. Zo procederen wij in commerciële geschillen over (de nakoming of beëindiging van) contracten, transacties, aansprakelijkheid van bestuurders en andere professionals, verzekeringskwesties, IE-inbreuk, bestuursrecht, huurrecht en massaschades. Daarnaast treden wij op in ondernemingsrechtelijke geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders of aandeelhouders onderling. Hoe dan ook wordt u bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Procederen

Wij procederen voor rechtbanken, gerechtshoven, de Ondernemingskamer te Amsterdam en in voorkomende gevallen voor arbitrage-instituten. Op alle gebieden combineren wij onze juridische expertise met de kennis van de markten waarop onze cliënten actief zijn.

Onze cliënten weten waar ze aan toe zijn. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een (potentieel) geschil wordt een overzichtelijke juridische analyse gemaakt op grond van de door de cliënt gepresenteerde feiten en omstandigheden. In de analyse worden alle specifieke mogelijkheden van het geschil belicht. Kan een rechtsgang nog worden voorkomen? Soms verdient dat de voorkeur. Zo niet, dan hebben we de zaak vóór deze bij de rechter komt "procesrijp" gemaakt om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken.

Meer informatie over enkele bijzondere procedures en aandachtsgebieden:


Beslag

Kort geding

Bodemprocedure

Bewijsvergaring

Enquête- of ondernemingskamerprocedure

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten