Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Dier en recht

Dieren worden in de wet niet langer gezien als zaken. Artikel 3:2a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat met zoveel woorden. Maar voegt er meteen aan toe dat ze in de meeste gevallen wel als zaken worden behandeld. En daar zit hem vaak de kneep.

Organisaties voor dierenrechten

Zo is er nog steeds weinig verschil in regels voor opslag van wc papier en regels voor huisvesting van dieren. Mag foie gras nog steeds worden geïmporteerd. En lijkt het dragen van bont maatschappelijk weer acceptabel te worden. Er is nog veel te doen.

Wij staan diverse organisaties op het gebied van dierenwelzijn bij op juridisch gebied. We helpen hen bij hun interne organisatie en screenen hun campagnes. Ook bekijken we met hen hoe hun doelstellingen langs juridische weg kunnen worden bevorderd.

(NB: Wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in het bijstaan van dierenbeschermings-organisaties. Particulieren die een geschil hebben inzake (eigendoms)rechten op dieren, (kosten van) behandeling van dieren, etc. kunnen wij derhalve niet bijstaan).

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten