Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Financiering en zekerheden

Partijen die geld beschikbaar stellen aan een onderneming maken vooraf een afweging. Wat is het verwachte rendement? En hoe groot is het risico dat het geld niet meer terugkomt? Hoe houd ik controle over mijn investering? Die afwegingen leiden tot een scala van financieringsvormen en zekerheidsinstrumenten. Wieringa Advocaten adviseert ondernemers, aandeelhouders en financiers over de beste financieringsvorm. Wij stellen contracten op, helpen bij het maken van zekerheidsstukken, zoals pand- en hypotheekakten, en bespreken mogelijkheden als achterstelling, conversie, borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid.

In de praktijk

Als de gefinancierde onderneming in zwaar weer komt, adviseren wij over uitwinning van de zekerheden en gaan wij zo nodig tot executie over. Wieringa advocaten heeft tevens ruime ervaring in het adviseren, begeleiden en procederen over incasso, beslag en executie.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten