Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Handels- en ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u te maken met het ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van contracten, agentuur en distributie, joint ventures, geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders, intentieverklaringen, fusies en overnames. Maar ook incasso's en algemene voorwaarden. Wij beperken ons niet tot de juridische analyse. Wij onderhandelen en indien nodig procederen wij. In feite begeleiden wij ondernemers en ondernemingen van oprichting, groei, koop en verkoop, tot en met de beëindiging van het bedrijf. Ons team ondersteunt omvangrijke transacties in alle bedrijfssectoren. Wij adviseren over alle soorten nationale en internationale deals. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze diensten

Onze diensten omvatten:
- opstellen van overeenkomsten en contracten;
- fusies en overnames en financiering;
- oplossen van geschillen;
- oprichten en beëindigen van ondernemingen.

Ons kantoor is in Amsterdam gevestigd, maar wij werken nauw samen met uitstekende advocatenkantoren over de hele wereld. Zo zorgen wij ervoor dat iedere grensoverschrijdende kwestie op de beste manier wordt aangepakt.

Over de auteurs

Erik Bink adviseert over fusies, overnames, joint ventures, herstructureringen en splitsingen, alsmede alle vraagstukken waar ondernemingen, haar aandeelhouders en bestuurders mee te maken krijgen. Zonodig wordt geprocedeerd o.a. bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Liselot Bosman is in 2015 beëdigd en is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij procedeert en adviseert over alle vraagstukken waar ondernemingen en hun bestuurders, aandeelhouders en commissarissen mee te maken krijgen.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten