Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Mogelijkheden en valkuilen in het ondernemingsrecht

We omschrijven het ondernemingsrecht als het recht dat betrekking heeft op vennootschappen en rechtspersonen. Als ondernemer krijgt u te maken met het ondernemingsrecht, net zoals u als verkeersdeelnemer te maken krijgt met het verkeersrecht. En net als in het verkeersrecht kunnen de regels in het ondernemingsrecht in uw voordeel of in uw nadeel uitpakken. Met de juiste kennis en juridische bijstand van onze ondernemingsrecht advocaten kunt u er voor zorgen dat u niet voor (financiële) verassingen komt te staan.

Wat is het ondernemingsrecht in Nederland?
Als ondernemer kunt u te maken krijgen met onder meer deze aspecten van het ondernemingsrecht in Nederland:

oprichting en beëindiging van een onderneming;

interne rol bij de onderneming;

  • statuten en reglementen
  • bevoegdheden
  • arbeidsrechtelijke aspecten

handelen met externe partijen;

oplossen van conflicten:

Verderop in dit artikel vertellen wij hoe wij u kunnen assisteren bij bovenstaande aspecten van het ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht in het buitenland
Het ondernemingsrecht stopt niet bij onze landsgrenzen. Als u internationaal opereert, krijgt u te maken met internationale aspecten van het ondernemingsrecht. Wieringa Advocaten heeft ruime ervaring in het ondernemersrecht en het adviseren over internationale samenwerkingsvormen. Ons kantoor is in Amsterdam gevestigd, maar wij werken nauw samen met uitstekende advocaten voor ondernemers van advocatenkantoren over de hele wereld. Zo zorgen wij ervoor dat iedere grensoverschrijdende kwestie op de beste manier wordt aangepakt.

Wat zijn onze diensten?

Oprichting en beëindiging van een onderneming
Ondernemingen kunnen op tal van manieren juridisch worden vormgegeven. De meest voorkomende vormen zijn de eenmanszaak en de besloten vennootschap (B.V.). Maar ook naamloze vennootschappen (N.V.), vennootschappen onder firma (v.o.f.), commanditaire vennootschappen (c.v.), maatschappen, stichtingen en verenigingen vragen allen een eigen aanpak. Onze advocaten voor bedrijven gespecialiseerd in het ondernemingsrecht adviseren u over de beste ondernemingsvorm. Wij helpen u bij de oprichting of het opstellen van een vennootschapscontract. Ook kan een advocaat bedrijfsrecht u bijstaan bij de ontbinding of verkoop van uw onderneming en bij een (dreigend) faillissement.

Uw interne rol bij de onderneming
Uw rol bij de onderneming bepaalt uw rechten en plichten. Het ondernemingsrecht in Nederland kent regelgeving voor de verschillende betrokkenen bij de onderneming. Als aandeelhouder, bestuurder, commissaris of werknemer van een onderneming heeft u taken die u moet uitvoeren en verantwoordelijkheden die u moet afleggen. Daarover kunnen onze ondernemingsrecht advocaten u adviseren. Wij adviseren u ook als u problemen ondervindt in de relatie tot andere bij de vennootschap betrokken partijen.

Handelen met externe partijen
Een onderneming is geen op zichzelf staande entiteit. Vaak is de onderneming juist opgericht om te handelen met externe partijen. Het aangaan van koopovereenkomsten, het verrichten van diensten of het aangaan van andere contracten vormt de kern van de onderneming. Bij het opstellen van die overeenkomsten en het naleven van de regelgeving, is juridisch advies vaak wenselijk en soms zelfs noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met een ondernemingsrecht advocaat als u vragen heeft over afspraken die u maakt met externe partijen.

Oplossen van conflicten
Het ondernemingsrecht biedt ook uitkomst als er geschillen ontstaan binnen de onderneming of met externe partijen. Soms is het voeren van een procedure noodzakelijk om uw recht te halen. Met een advocaat ondernemingsrecht is het mogelijk om te procederen voor rechtbanken, gerechtshoven, de Ondernemingskamer te Amsterdam en in voorkomende gevallen voor arbitrage-instituten. Op alle gebieden combineren onze advocaten in het ondernemingsrecht de juridische expertise en kennis van de markten waarop onze cliënten actief zijn.

Advocaat ondernemingsrecht Amterdam
Bij Wieringa Advocaten:

  • publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht;
  • volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht;
  • staan wij verschillende soorten bedrijven bij, van MKB-ers tot grotere bedrijven, en in verschillende branches; en
  • zijn wij een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Neem contact met ons op!
Ons team van ondernemingsrecht advocaten heeft ruime ervaring in zowel het opstellen van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen, het geven van juridisch advies als het bijstaan in procedures. Of het nu gaat om een eenmalig advies of het begeleiden van een start-up of overname, om ondersteuning op de achtergrond of het overnemen van een zaak: samen bepalen we de koers voor het beste resultaat. Neem contact op met een ondernemingsrecht advocaat om met uw bedrijf de volgende stap te zetten.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten