Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Huurrecht

Wij kennen in Nederland vergaande huurbescherming voor de huur van woonruimte en bedrijfsruimte. Dat vergt zorgvuldig optreden van de verhuurder en van de huurder, zowel bij het aangaan als bij het beëindigen van een huurovereenkomst. Wij treden op voor zowel commerciële partijen, als non-profitorganisaties en adviseren en procederen over alle facetten van het huurrecht.

Onze huurrechtspecialisten beschikken ten aanzien van kantoorruimte, winkelruimte, woonruimte alsook alle overige vormen van huur over een ruime ervaring en deskundigheid.

Adviseren

Indien een partij een huurrelatie wil aan gaan, is het van belang de afspraken zo goed mogelijk vast te leggen. Dit om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen. Of indien een voornemen bestaat tot een vastgoedtransactie, is het voor de koper raadzaam om de mogelijkheden tot verhuur in kaart te brengen dan wel de over te nemen huurovereenkomsten te screenen op mogelijkheden én risico's. Onze huurrechtadvocaten hebben de kennis in huis om partijen daarin bij te staan.

Procederen
Bent u al verwikkeld in een juridische procedure, bijvoorbeeld een ontruimingsprocedure, een huurprijsaanpassingsprocedure, of een procedure in het kader van gebreken aan het gehuurde? Onze huurrechtadvocaten hebben ook een zeer ruime ervaring op het gebied van het (huur)procesrecht, en kunnen partijen in dat kader eveneens bijstaan.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten