Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Incasso, beslag en executie

Debiteuren die niet betalen vormen een bron van ergernis. Wieringa Advocaten int vorderingen op zulke debiteuren. Wij doen verhaalsonderzoek en leggen in overleg met deurwaarders beslag. Zo kunnen vermogensbestanddelen worden veiliggesteld, bankrekeningen bevroren en voorkomen we dat roerende en onroerende zaken aan verhaal van de schuldeiser worden onttrokken. Als het vonnis van de rechter de debiteur niet tot betaling aanzet, gaan wij in overleg met deurwaarders tot executie over. Mocht er geen vermogen meer te vinden zijn, dan vragen wij het faillissement van de debiteur aan en/of doen wij onderzoek naar de mogelijkheden om een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aan te spreken. Omgekeerd: als u vindt dat er ten onrechte beslag is gelegd op uw vermogensbestanddelen of een beslaglegger ten onrechte dreigt uw eigendommen te veilen, staat Wieringa Advocaten u uiteraard ook graag bij.

Het team

Ons team van advocaten heeft ruime ervaring in zowel het beoordelen van incassorisico's, in gebreke stellen van wanbetalers, procederen over beslag, adviseren over verhaal (ook in het buitenland), het voeren van onderhandelingen als het bijstaan in procedures. Of het nu gaat om een eenmalig advies of het begeleiden van een executiegeschil, om ondersteuning op de achtergrond of het overnemen van een zaak: samen bepalen we de koers voor het beste resultaat.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten