Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Internationale handel en dienstverlening

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van internationale handel en dienstverlening. Wieringa Advocaten adviseert en procedeert voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemers die actief zijn in de (grensoverschrijdende) handel en dienstverlening.

Internationaal ondernemen met subsidie tot € 2.500

Bent u MKB-er en gaat u internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten uitbreiden? Met subsidie van de Nederlandse Staat voor het MKB (bekend als de Kennis-voucher) kunt u uw advieskosten verminderen met 50% tot maximaal
€ 2.500 excl. btw. Het aanvragen is eenvoudig en kost weinig tijd.

Vraag een offerte bij ons aan (per e-mail: vandergrinten@wieringa.nl) en dien die samen met het cv van één van onze advocaten in. U kunt de Kennis-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daar voor 'Aanvragen' onder het blokje Direct Regelen. Neem contact op met mr. Joost van der Grinten (vandergrinten@wieringa.nl of 020 – 531 30 55). Hij kan u verder helpen met de beoordeling of u in aanmerking komt voor de SIB-subsidie en u een offerte verstrekken. Hij beantwoordt ook graag uw vragen over internationale handel.

Voorwaarden voor SIB-subsidie (Kennisvoucher)
Voor wie?
U kunt de Kennis-voucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse MKB-ondernemer bent (met de MKB-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een MKB-onderneming); en
  • al beschikt over (enige) internationale ervaring; en
  • zich voorafgaand aan de aanvraag al georiënteerd hebt op een specifieke buitenlandse markt, waarop u nog niet actief bent.

Waarvoor?
U kunt een Kennis-voucher aanvragen voor (bijvoorbeeld) het beoordelen en opstellen van contracten en algemene voorwaarden en het opzetten van een buitenlandse entiteit.

Voorwaarden aan deskundige
De externe deskundige die door u wordt ingehuurd, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Wij voldoen aan deze voorwaarden.

Geldigheid
Een voucher is zes maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moeten binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. Een voucher is niet overdraagbaar. Bij aanvraag van de Kennis-voucher geeft u aan dat u gebruik wenst te maken van de diensten van Wieringa Advocaten en welke activiteiten wij voor u gaan uitvoeren. Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen. U levert een offerte (met een specificatie van de te leveren diensten en de daaraan verbonden offertebedragen) en een cv van één van onze advocaten in. De offerte mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Voucherwaarde
Met de Kennis-voucher kunt u een vergoeding krijgen van 50% van de kosten. Tot maximaal € 2.500 exclusief btw. De minister verstrekt niet meer dan één Kennis-voucher per MKB-onderneming, dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt. De Kennis-voucher kan bovendien in combinatie met andere vouchers (zoals de coachings- en missievouchers) worden gebruikt. Hierbij dient u rekening te houden met het vastgestelde subsidieplafond van € 3.950.

Na afloop van de werkzaamheden
Na levering van de dienst draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan ons. Wij verzilveren de kennisvoucher. U betaalt ons het niet-gesubsidieerde deel van de dienstverlening.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten