Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Schaarse rechten

Waar de overheid slechts een beperkt aantal rechten aan private partijen kan toekennen, spreekt men van schaarse rechten. Van schaarste is sprake, wanneer er een grotere vraag is dan het aanbod. Deze rechten kunnen zowel privaatrechtelijk (aanbestedingen/opdrachten) van aard zijn als publiekrechtelijk, denk bijvoorbeeld aan vergunningen. De advocaten van Wieringa zijn zowel in een procederende als een adviserende rol betrokken bij een grote variëteit aan schaarse rechten, bijvoorbeeld voor Amsterdamse rondvaartrederijen en exploitanten van speelautomatenhallen.

Keuze voor schaars stelstel en verdeling van schaarse rechten

In de meeste gevallen ontstaat schaarste door (beleids)regels van de overheid waardoor het aantal uit te geven rechten beperkt is. Of deze regels rechtens houdbaar zijn, wordt indringend getoetst door de rechter. De advocaten van Wieringa Advocaten hebben in de voor dit leerstuk toonaangevende procedure voor de Amsterdamse rondvaartrederijen met succes aangevoerd dat het Amsterdamse rondvaartbeleid deze toets niet doorstond. Zij zijn betrokken bij vele rechterlijke uitspraken over diverse vraagstukken die betrekking hebben op schaarse rechten en dragen aldus bij aan de rechtsontwikkeling op dit gebied.

Een schaars stelsel noopt tot het toepassen van verdelingssystematiek om de schaarse rechten toe te delen. Doordat dit specifieke rechtsgebied nog redelijk onontgonnen is, roept dit veel nieuwe juridische vragen op. Denk bijvoorbeeld aan de vraag in welke gevallen er sprake is van schaarste; welke verdelingscriteria moeten worden toegepast; hoe er kansengelijkheid kan worden gerealiseerd; transparantie van procedures kan worden bereikt en hoe de overheid dient om te gaan met bestaande rechten.

Naast de specifieke bestuursrechtelijke aspecten komen ook privaatrechtelijke belangen als nadeelcompensatie bij de verdeling van schaarse rechten naar voren. Expertise op beide rechtsgebieden is dan ook van groot belang. Omdat Wieringa Advocaten zowel specialisten in huis heeft op het gebied van het civiele recht, als het bestuursrecht, is zij bij uitstek in staat u bij te staan in complexe vraagstukken met betrekking tot schaarse rechten.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten