Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Zorg

Marktwerking, specialisatie, kostenbeheersing: tal van ontwikkelingen in de zorg vragen om een aanpak waarbij grondige kennis van de branche en van zorgspecifieke regelgeving vereist is. Het is voor bestuurders vaak niet meer te overzien. Voor individuele advocaten ook niet. Daarom werken wij met een team.

Bezoek ook onze aparte website Zorgadvocaten.nl

Alles komt voorbij

Wij adviseren o.a. over het aangaan en inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden. We kijken naar de governance. Hoe wordt de organisatie transparant en slagvaardig ingericht? Welke rechtsvorm past daarbij? Hoe zijn kwaliteit en toezicht gewaarborgd, en op welke wijze wordt de verhouding met de medisch specialisten goed geregeld? Welke ontwikkelingen op gebied van financiering, vastgoed, bekostiging en tarieven zijn voor uw instelling van belang? Daarnaast spelen privacy, medezeggenschap, erkenning van opleidingen, arbeids- en ambtenarenrecht natuurlijk een eigen rol binnen de zorgsector.


Expertise in verschillende handen

De zorgspecialisten van Wieringa hebben verschillende achtergronden en expertises. Hun gemeenschappelijke factor is een ruime ervaring binnen de zorgbranche. Zij ondersteunen (academische) ziekenhuizen, instellingen voor revalidatie en gehandicaptenzorg, GGD'en, maar ook huisartsen- en tandartspraktijken. Zij vertegenwoordigen hun cliënten o.a. bij de civiele en bestuursrechter, maar ook bij klachten- of geschillencommissies zoals het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Geschillencommissie Zorginstellingen.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten