Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Ambtenarenrecht
Arco Siemons, 08/11/2016

Eerste Kamer stemt: ambtenaar wordt werknemer

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Verleden week blikte ik vooruit op de stemming vandaag in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rond normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar. Die stemming is begin van de middag geweest. Vóór stemden VVD, CDA, 50 plus, D66, en PVV; tegen stemden SGP, CU, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP. Het voorstel is daarmee – zoals algemeen werd voorspeld – aangenomen. De tegenstem van de PvdA is (licht) opmerkelijk nu de afschaffing van de ambtenarenstatus inzet van “het kabinet” was, wat overigens uiteraard niet hoeft te betekenen dat een fractie van een regeringspartij met het voorstel instemt.

Het zal nog wel even duren voor het zover is – mijn inschatting is dat dat niet (veel) eerder dan 1 januari 2020 zal zijn. En ook na die datum zal het niet zo zijn dat de ambtenaren (want zo blijven ze wel heten) van de ene op de andere dag het verschil zullen merken. Dat neemt niet weg dat de zaken voor hun, én voor de overheidswerkgevers, wel ingrijpend veranderen. Met name de werkgevers zullen zich daarop moeten voorbereiden, hoewel dat ook geldt voor de bonden, en in mindere mate ook voor de organen van medezeggenschap.

Ik zal in de komende tijd op deze plek verder ingaan op verschillende aspecten hiervan.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Ambtenarenrecht

Blogs over ambtenarenrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten