icon

Keuringsartsen onvoldoende toegerust

Wie het niet eens is met de uitslag van een WAO keuring en een procedure overweegt kan mogelijk zijn voordeel doen met het Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde dat De Raad voor Gezondheidsonderzoek op 15 juni 2004 aan het kabinet heeft gezonden.
Deze Raad stelt daarin dat verzekeringsartsen te weinig kennis hebben om de nieuwe WAO-keuringen uit te voeren.
Het kabinet wil dat verzekeringsartsen WAO'ers volgens strengere criteria gaan keuren. De verzekeringsarts moet aangeven in welke mate iemand nog kan werken en hoeveel hij kan verdienen. Volgens de Raad voor Gezondheidsonderzoek ontbreekt daarvoor echter de benodigde wetenschappelijke kennis.
“De oordeelsvorming over cliënten (waar het bepalen van de belastbaarheid deel van uitmaakt ) heeft een smalle wetenschappelijke basis” luidt een van de belangrijkste conclusies.

Heeft u vragen?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Keuringsartsen onvoldoende toegerust