icon

Ministers geven voorrang aan bouw seniorenwoningen

De ministers van VWS en VROM hebben op 5 juli 2004 in een persbericht bekend gemaakt dat zij de bouw van seniorenwoningen willen stimuleren. In 2009 moeten er 255.000 meer seniorenwoningen beschikbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, dienen gemeenten voldoende seniorenwoningen in plannen op te nemen. Kennelijk hopen de ministers dat daarvan een positieve stimulans uitgaat.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht

Ministers geven voorrang aan bouw seniorenwoningen