icon

Amsterdam: Voorbereiding bestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt

Het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid is voornemens een bestemmingsplan op te stellen voor de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Dit bestemmingsplan gaat de verschillende bestaande bestemmingsplannen vervangen. Binnenkort wordt een voorontwerp ter inzage gelegd en bestaat er gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht

Amsterdam: Voorbereiding bestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt