icon

Subsidieregeling voor verbetering van inrichting openbare binnenruimte

De Amsterdamse Stichting Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving, heeft samen met het Stimuleringsfonds voor Architectuur de zogenoemde Premsela-regeling in het leven geroepen. Deze nieuwe subsidieregeling is blijkens het persbericht bedoelt ter verbetering van de kwaliteit van collectief gebruikte binnenruimte die geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld tot stand wordt gebracht. Volgens de initiatiefnemers is er op dit moment te weinig aandacht voor de inrichting van de publieke en collectief gebruikte binnenruimten, zoals politiebureaus, stadhuizen, onderwijsgebouwen, ambassades, gevangenissen en ziekenhuizen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied bouwrecht

Subsidieregeling voor verbetering  van inrichting openbare binnenruimte