icon

Weer meer faillissementen

In het arrondissement Amsterdam is er ook dit jaar weer een stijging van het aantal faillissementen.
De Rechtbank Amsterdam heeft in de eerste helft van 2004 724 aanvragen voor faillissementen binnen gekregen. In vergelijk met de eerste helft van 2003 is dit een toename van 9%, en ten opzichte van 2002 een toename van 32%. De ingediende aanvragen hebben geleid tot 399 daadwerkelijk uitgesproken faillissementen. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2003, en ten opzichte van 2002 een stijging van 32%.
Het aantal surséances van betaling is ten opzichte van 2003 gelijk gebleven (24 stuks). Daarentegen is het aantal toelatingen tot de schuldsanering zeer sterk gestegen: de Rechtbank prognotiseert dat het aantal in 2004 68% boven het aantal van 2002 ligt, en maar liefst 95% boven dat van 2003.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden

Weer meer faillissementen