icon

Overdrachtspakket Bedrijfsoverdrachten

Bij het Ministerie van Economische Zaken en de Kamers van Koophandel is binnenkort een gratis pakket voor bedrijfsoverdrachten af te halen.
Het Ministerie van EZ voorziet dat in de komende jaren in Nederland zo'n 18.000 bedrijfsoverdrachten per jaar zullen plaatsvinden. Een bedrijfsoverdracht heeft aardig wat voeten in de aarde, en dient grondig voorbereid te worden (onder andere door juridische adviseurs). Om ondernemers een handje te helpen bij de voorbereiding, hebben VNO-NCW, MKB, Kamers van Koophandel en het Ministerie van EZ gezamenlijk het “Overdrachtspakket” samengesteld.
In het pakket zijn een drietal publicaties te vinden waarin “alle mogelijke vragen over bedrijfsoverdracht aan bod komen”. Dit klinkt vooralsnog als een soort van Postbus 51-folder, en zal zeker niet bedoeld zijn als “doe-het-zelf-pakket”. Professionele ondersteuning blijft aan te raden. Hoe het pakket er daadwerkelijk uitziet, zal vanaf 7 oktober a.s. duidelijk zijn. Op die dag zullen VNO-NCW en MKB Nederland het Overdrachtspakket presenteren.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht

Overdrachtspakket Bedrijfsoverdrachten