icon

Nieuwe OR-wet ingetrokken

In de bijdrage van 2 september 2005 schreven wij dat een meerderheid in de Tweede Kamer had gedreigd tegen het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Werknemers te stemmen. Onder druk van deze dreiging heeft de minister van Sociale Zaken nu het wetsvoorstel ingetrokken. Volgens de minister zijn er, sinds de indiening van het wetsvoorstel een jaar geleden, “nieuwe ideeën ontstaan in de Kamer” over medezeggenschap in bedrijven. Het kabinet gaat nu nieuwe voorstellen ontwikkelen, die in de loop van 2006 gelanceerd zullen worden. Voor de inhoud van het verworpen wetsvoorstel wordt verwezen naar de bovengenoemde eerdere bijdrage.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht

Nieuwe OR-wet ingetrokken