icon

Nieuw tuchtrecht voor accountants

Het tuchtrecht voor alle accountants zal in één wet worden ondergebracht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de ministers Donner en Zalm naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Nu is het tuchtrecht voor accountants nog in verschillende wetten geregeld, omdat onderscheid wordt gemaakt tussen registeraccountants en accountants-administratiekantoren.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het nieuwe toezicht op accountantsorganisaties. Volgens het wetsvoorstel zullen de Raden van Tucht worden vervangen door de Accountantskamer. Klachten over de uitvoering van wettelijke taken van accountants en vrijwillige controles kunnen voortaan worden voorgelegd aan deze Accountantskamer. De Accountantskamer zal worden gevestigd in Zwolle en zal worden ondersteund door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Tegen uitspraken van de Accountantskamer zal beroep kunnen worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Overige klachten tegen accountants moeten worden voorgelegd aan de gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie die het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) volgens het wetsvoorstel zullen hebben.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht

Nieuw tuchtrecht voor accountants