icon

Blijdorp erkent aansprakelijkheid Bokito

In aanvulling op mijn eerdere bijdrage over de “Bokito – affaire” wijs ik de lezers graag op het bericht op nu.nl dat de verzekeraar van de dierentuin inmiddels heeft erkend aansprakelijk te zijn voor de door de door de mensaap aangerichte schade. Opvallend is dat er daarin lijkt te worden gezinspeeld op immateriële schade die de aangevallen vrouw heeft geleden als gevolg van alle aandacht die de zaak getrokken heeft. In hoeverre (de eigenaar van) Bokito daar óók voor aansprakelijk kan worden gehouden vraag ik me evenwel af…

Vragen?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Blijdorp erkent aansprakelijkheid Bokito