icon

Let op: deponeer uw jaarrekening 2018 tijdig, uiterlijk op 31 december 2019

In ons blog van 17 oktober 2019 brachten wij de deponeringsplicht onder de aandacht. Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 12 maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2018 dus uiterlijk op 31 december 2019 te worden gedeponeerd.

De wet verbindt vergaande gevolgen aan het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen. Voor een uitgebreidere weergave wordt verwezen naar bovengenoemde blog en ons blog over bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

31 december 2019 komt steeds dichterbij. Zorg dus dat u niet te lang meer wacht met het deponeren van uw jaarrekening 2018.

Heeft u vragen?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Let op: deponeer uw jaarrekening 2018 tijdig, uiterlijk op 31 december 2019