icon

Het UBO-register is live!

Sinds vandaag kan het UBO-register worden geraadpleegd bij de Kamer van Koophandel. U kunt daarvoor deze link gebruiken.

Voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat bij eerste inschrijving tevens de UBO-informatie moet worden geregistreerd. Voor entiteiten die reeds daarvoor werden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat de UBO-informatie uiterlijk op 27 maart 2022, dus 18 maanden later, moet zijn geregistreerd.

Voor meer informatie over wie kwalificeert als UBO, verwijzen wij naar onze blog van 16 juli 2020 en de daarin opgenomen verwijzingen.

Als u aandeelhouder bent of anderszins zeggenschap kunt uitoefenen over een entiteit, dan heeft het UBO-register mogelijk vergaande consequenties voor u. Grote kans dat (binnen afzienbare tijd) uw persoonsgegevens (openbaar) geregistreerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel, waar dat tot op heden niet (altijd) het geval was.

Als u vragen hebt over de gevolgen van de invoering van het UBO-register voor u en uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Het UBO-register is live!