Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Environmental Law

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022

Op 1 april 2020 werd duidelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 zou worden uitgesteld, zodat het bevoegd gezag zich eerst zou kunnen richten op het bestrijden van de gevolgen van het Coronavirus. Vandaag is bekend gemaakt dat het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Minister Ollongren meldt in een brief aan beide Kamers dat partijen met het uitstel extra tijd en ruimte willen bieden voor een goede invoering van de wet. Gelijktijdig met de Omgevingswet zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief vastgesteld. De minister geeft aan dat het jaar 2021 vervolgens volledig in het teken van de implementatie van de Omgevingswet zal staan.

Als bijlage bij de Kamerbrief is een gezamenlijke verklaring van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen gevoegd. In de verklaring wordt de nieuwe datum van inwerkingtreding wenselijk en realistisch genoemd. Met de nieuwe datum zou voldoende rekening gehouden zijn met het afronden van en leren werken en oefenen met alle onderdelen die gezamenlijk het nieuwe stelsel van Omgevingsrecht vormen: de wet- en regelgeving, de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het beheer daarvan en de inrichting van lokale systemen en werkprocessen.

Eerder, voor de pandemie, schreven wij al dat er nog veel werk verzet zou moeten worden om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden. De verplaatsing van de inwerkingtreding met een jaar lijkt alle betrokken partijen daartoe ruim de mogelijkheid te bieden. Wij zullen u gedurende deze periode uiteraard op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Janneke’s recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten