Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Bestuurdersaansprakelijkheid

Besturen betekent met enige regelmaat risico's nemen. Maar waar ligt de grens tussen ondernemen en roekeloos risico's nemen, waarvoor u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld? Onze advocaten adviseren u graag.

Verantwoordelijk

Het pad van een bestuurder is bezaaid met aansprakelijkheden. Het gebeurt vaak dat het bestuur van een vennootschap door crediteuren, aandeelhouders, een curator, of de vennootschap zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor het gevoerde beleid (of juist het gebrek daaraan). In sommige gevallen is dat terecht, maar soms ook niet. Regelmatig wordt een bestuurder of het gehele bestuur aansprakelijk gesteld met als enige doel het zetten van druk. Het is belangrijk daar adequaat op te reageren.

Ons team
Onze advocaten hebben ruime ervaring met, en up-to-date juridische kennis van bestuurdersaansprakelijkheid. Zij staan ondernemingen, haar bestuurders en commissarissen bij op de momenten dat het er om gaat: als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen, financiële moeilijkheden dreigen, of als die er al zijn.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten