Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Managementovereenkomst

Als bestuurder of directeur van een bedrijf heeft u rechten en verplichtingen ten opzichte van de onderneming waarvan u bestuurder of directeur bent. De afspraken die u met de onderneming maakt, kunt u vastleggen in een managementovereenkomst. Wat is een managementovereenkomst en wat zijn de voor- en nadelen van een managementovereenkomst?

Wat is een managementovereenkomst?
Als statutair bestuurder van een onderneming, verricht u werkzaamheden voor de onderneming. U bent ingeschreven bij het Handelsregister als bestuurder en bent bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Als u deze vennootschappelijke verhouding ook contractueel wil vastleggen, kunt u een managementovereenkomst opstellen. De managementovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht. De managementovereenkomst wordt afgesloten tussen u als bestuurder en uw B.V. U kunt ook managementovereenkomst sluiten tussen de B.V. en uw werkmaatschappij (de B.V. die u gebruikt als bestuurder).

Wat zijn de voordelen van een managementovereenkomst?
Zoals wij eerder beschreven is een statutair bestuurder in beginsel geen werknemer. Daarom zijn ook (arbeidsrechtelijke) bepalingen over ontslagbescherming en wettelijke regelingen over verlof en ziekte niet op een bestuurder van toepassing. Het werken met een managementovereenkomst biedt dus met name voor de B.V. de volgende voordelen:

 • de bestuurder wordt alleen betaald als de bestuurder heeft gewerkt;
 • de bestuurder hoeft niet doorbetaald te worden tijdens ziekte;
 • de bestuurder geniet geen ontslagbescherming en heeft dus geen recht op een transitievergoeding.

Ook voor de bestuurder zelf zijn er voordelen. Zo ligt de vergoeding (de management fee) vaak hoger dan het loon dat zou zijn betaald als er sprake was geweest van een arbeidsovereenkomst. Ook zijn er fiscale voordelen. Omdat de bestuurder niet in loondienst is, maar op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht, hoeft de B.V. geen loonbelasting en sociale premies te betalen. De voordelen kunnen worden samengevat als:

 • een hogere vergoeding; en
 • fiscale voordelen.

Wat zijn nadelen van een managementovereenkomst?
Let op, zowel een rechter als de fiscus kijken naar de feitelijke situatie en niet naar de naam die u heeft gegeven aan de overeenkomst. Het kan dus voorkomen dat u denkt een managementovereenkomst te hebben opgesteld, terwijl er in feite sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan

 • de bestuurder is moeilijker te ontslaan;
 • er moeten extra kosten worden gemaakt voor de bestuurder; en
 • u kunt te maken krijgen met naheffingen van de fiscus.

Checklist managementovereenkomst
Als u een managementovereenkomst gaat opstellen, is het verstandig om een aantal afspraken vast te leggen. Bij Wieringa Advocaten weten wij welke onderwerpen regelmatig terugkomen in managementovereenkomsten. Hier vindt u een checklist managementovereenkomst met onderwerpen die in een managementovereenkomst staan:

 • de functie en taken van u als bestuurder;
 • de vergoeding voor het besturen van de onderneming;
 • de duur van de overeenkomst;
 • ziekte en afwezigheid;
 • de opzegging van de overeenkomst;
 • eventuele vergoeding(en) bij opzegging van de overeenkomst; of
 • geheimhouding, concurrentie- en relatiebedingen.

Welke verschillende managementovereenkomsten zijn er?
Een managementovereenkomst kan in alle mogelijke vormen worden opgesteld. U kunt denken aan de volgende verschillende soorten managementovereenkomsten:

 • u bent directeur-grootaandeelhouder (dga) en stelt een managementovereenkomst op tussen uw onderneming en uzelf als natuurlijke persoon;
 • u bent statutair bestuurder en tekent een managementovereenkomst met de onderneming waarvan u bestuurder bent;
 • u bent als natuurlijk persoon bestuurder van verschillende B.V.'s en/of een holding en stelt meerdere managementovereenkomsten op; of
 • u hebt een werkmaatschappij en deze werkmaatschappij is bestuurder bij een of meer B.V.'s waarvoor u een of meer managementovereenkomsten wil opstellen.

Managementovereenkomst opzeggen
Of het opzeggen van een managementovereenkomst eenvoudig is, hangt af van hoe de overeenkomst is vormgegeven. Als de managementovereenkomst wordt getypeerd als overeenkomst van opdracht en niet als arbeidsovereenkomst, kan deze doorgaans eenvoudig worden opgezegd. Overigens wordt er vaak in de managementovereenkomst opgenomen op welke manier kan worden opgezegd. Ook wordt er vastgelegd welk opzegtermijn voor de managementovereenkomst geldt. Daarnaast leg je ook vast welke kosten hieraan verbonden zijn.

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten
Bij Wieringa Advocaten werken specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Over de arbeidsrechtelijke aspecten van de positie van een statutair bestuurder schreven wij eerder deze blogs:

Lees hier meer over het onderscheid tussen de statutair en titulair bestuurder en over de valkuilen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij Wieringa Advocaten:

 • stellen we regelmatig overeenkomsten op in alle soorten en maten;
 • weten we wat u moet opnemen in een managementovereenkomst, om problemen achteraf te voorkomen;
 • denken wij verder dan de opdracht die u ons heeft verleend en adviseren wij u graag in een breder perspectief; en
 • werken wij snel en doelgericht.

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Neem contact met ons op!
Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van managementovereenkomsten. We kunnen u adviseren over de inhoud, in te bouwen zekerheden en te vermijden valkuilen. Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Liselot Bosman
junior partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Liselot Bosman
T: +31 (0)20 5313031
E: bosman@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten