Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Geschil tussen aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen verschillende ideeën hebben over een onderneming, bijvoorbeeld over de te varen koers of het dividendbeleid. Het komt dan ook regelmatig voor dat er conflicten ontstaan tussen aandeelhouders. De conflicten kunnen ertoe leiden dat besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders vastloopt. Ook kan een aandeelhouder buitenspel worden gezet door medeaandeelhouders. Hoe kunt u dergelijke conflicten oplossen?

Oorzaken van geschillen tussen aandeelhouders
In onze praktijk zien we dat de volgende situaties bijdragen aan (de escalatie van) geschillen tussen aandeelhouders:

 • een verschil van inzicht tussen aandeelhouders over het te voeren beleid van de onderneming;
 • meningsverschillen tussen aandelehouders met betrekking tot investeringen of het dividendbeleid;
 • aandeelhouders die zich te veel of te weinig met de onderneming inlaten;
 • een onevenwichtige verdeling van de zeggenschap en informatie met betrekking tot de vennootschap;
 • geschillen tussen aandeelhouders vanwege persoonlijke onenigheid.


Conflict aandeelhouders bij B.V. en N.V.
De structuur of governance van een onderneming speelt een rol bij het ontstaan van geschillen. Bij een beginnende onderneming met twee zakenpartners die beide voor 50% aandelen houden, ligt een geschil vaker (gedeeltelijk) in de persoonlijke sfeer. Bij grote ondernemingen met veel aandeelhouders worden geschillen vaker veroorzaakt door zakelijke belangen.

Geschillen zijn niet altijd te voorkomen. Maar voor de continuïteit van de onderneming en alle stakeholders bij die onderneming is het wel belangrijk dat de geschillen worden opgelost.

Geschillen tussen aandeelhouders oplossen
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met medeaandeelhouders op te lossen. Een aantal van deze mogelijkheden werken wij hieronder nader uit. Wij zijn u graag van dienst met het kiezen van de juiste oplossing.

 • Bemiddeling en mediation
 • Geschillenregeling: uitstoting en uittreding
 • Splitsing.

Bemiddeling en mediation voor aandeelhouders
Als er de wens is verder te gaan met de huidige bestuurder(s) en aandeelhouder(s) dient het geschil dat is ontstaan eerst opgelost te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vreedzaam oplossen van het geschil, zoals de bemiddeling door een derde of het doorlopen van een mediationtraject.

Bij Wieringa Advocaten zijn wij gewend eerst te kijken naar de vreedzame oplossing, omdat deze vaak bijdraagt aan de continuïteit van uw onderneming. Onze cliënten waarderen een aanpak waarbij allereerst wordt ingezet op de-escalatie van het conflict. Wij helpen u om de conflicten tussen aandeelhouders op te lossen.

Geschillenregeling: uitstoting en uittreding
De wet biedt verschillende procedures om onderlinge conflicten tussen aandeelhouders op te lossen.

 • De uitstotingsprocedure biedt aandeelhouders de mogelijkheid om medeaandeelhouders uit de vennootschap te zetten door middel van gedwongen overdracht van de aandelen.
 • De uittreding is bedoeld voor aandeelhouders die zelf uit de vennootschap willen treden, door een verplichte overname van aandelen te vorderen.

Uitstoting
Aandeelhouders die samen tenminste een derde van de aandelen in de vennootschap houden kunnen de overdracht van de aandelen vorderen van een medeaandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt. Het gedrag (zowel handelen als nalaten) van de aandeelhouder die wordt uitgestoten moet tegen het belang van de onderneming indruisen

Uittreding
Als een aandeelhouder door gedragingen van medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten en belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan die aandeelhouder gedwongen overname van zijn aandelen vorderen.

Splitsing
Als de onderneming in handen is van twee aandeelhouders met elk 50% van de aandelen, is een juridische splitsing mogelijk. Het vermogen van de vennootschap wordt opgedeeld en er worden afgesproken wie welke vermogensbestanddelen krijgt.

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten
Bij Wieringa Advocaten:

 • kennen we de oorzaken van geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders;
 • hebben we ervaring met de oplossingen voor geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders;
 • stellen wij regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten op;
 • staan wij bestuurders en aandeelhouders bij in procedures;
 • geven de voorkeur aan een oplossing buiten rechte maar wanneer dit niet mogelijk is, weten wij ook hoe wij u het beste kunnen bijstaan.

Daarbij hebben wij als één van de oudste kantoren van Amsterdam zeer veel ervaring en kennis in huis.

Ook publiceren wij bij Wieringa Advocaten regelmatig over aandeelhouders. Voor verdere verdieping kunt u eens naar de volgende blogs kijken:


Neem contact met ons op!
Ontstaat er een geschil met uw medeaandeelhouders? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van de problemen, zowel in als buiten de rechtszaal. Die ervaring nemen we mee als wij u adviseren.

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Liselot Bosman
junior partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Liselot Bosman
T: +31 (0)20 5313031
E: bosman@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten